Công ty cổ phần Daishin Setsubi  TOP
Lời chào

  Chủ tịch      Yoshihiko Hayashi

   Đại diện hội đồng quản trị

Công ty chúng tôi thành lập năm 1974 tên gọi ban đầu là Công nghiệp Daishin Setsubi, sau đó không ngừng tìm kiếm những thiết bị tốt nhất, và cho đến bây giờ vẫn luôn vững bước trên con đường thi công thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy lạnh.

Chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng về sự tín nhiệm của khách hàng là nhà cố vấn toàn diện để chúng tôi tiếp tục phát triển.

Ước mơ của chúng tôi là tạo dựng nên giá trị sống tiện nghi trong tương lai thông qua tài nguyên thiên nhiên là nước và không khí.

Mong muốn nhận được sự ủng hộ, chỉ bảo từ khách hàng với tư cách là công ty tin dùng.

Niềm vui của khách hàng là niềm tự hào và vinh dự của chúng tôi.

Copyright(C) 2009 Daishins All Rights Reserved.